Roslagskött stockholm top

Kontakta oss

Gården ligger i Gåsvik på Väddö, vill du komma och hälsa på oss får du gärna maila till oss i förväg så att vi är hemma!

Jenny: 0762653421

Perra: 0709624242

[email protected]

Miljö

Den här frågan är stor och har så många olika led där man kan påverka i ett levande jordbruk men vi kan börja med transporterna. Våra transporter är oerhört korta, vi har ju inga fodertransporter då vi gör fodret själva på våra egna åkrar och vi levererar ut allt på en och samma dag till våra butiker med våran euro6 klassade lastbil. Transporten med grisarna är på 4 mil och sedan är det inte så mycket mer.

Den enda transporten som är utifrån är vitaminer och proteiner (rapsmjölet) som grisarna behöver för att må bra och den kommer en gång var 3:e månad från Mälardalen.

Så visst kan vi säga att vi håller in på den delen.

Sedan har vi våra ovärderliga jordar där vi gör maten till grisarna. För oss har det varit ett självklart val med markkartering som betyder att mäta av jorden efter skörd för att se vad som behöver återges till den. Man ser då vad som saknas i jordens balans och mäter av så att det stämmer med gödsel vi har från grisarna och tillsätter om det behövs.

Varför besprutar vi våra skördar och vad innebär det?

Ogräs kan försämra skörden upp till 50% vilket innebär att skörden blir hälften så bra men utsläppen från traktorerna är samma om inte mer. Där är valet som vi gjort då att om vi nu ska köra traktor på våra åkrar och kunna stå för dom utsläppen så ska vi få ut så mycket det bara går i gengäld.

Självklart ska i detta tilläggas att vi använder endast medel med så låg miljöpåverkan som möjligt och dem som tagits fram via forskning för just detta.

Elen vi köper är endast från sol, vatten och vindkraft och det går åt ca 80 000kW om året.
Rapsmjölet och vitaminerna är det ända vi köper in och då är det i form av svenskt rapsmjöl från svenska gårdar och vitaminer från lantmännen. Inget av detta är GMO.

Korn
0 %
Korn
0 %
Råg/vete
0 %
Havre
Raps
0 %
Rapsmjöl
Vitaminer
0 %
Vitaminer
EGEN PRODUKTION FRÅN VÅRA EGNA ÅKRAR
KORN, RÅG/VETE, HAVRE 100%

RAPSMJÖL & VITAMINER KÖPS IN LOKALT FRÅN LOKALA PRODUCENTER I MÄLARDALEN

EL FRÅN SOL, VIND & VATTEN