Välmående i fokus

På Norrgården sätts djurens välmående i fokus. Då det är vi själva som sköter grisarna vet vi vad som får dem att må bra. Vi har därför utvecklat vår egen modell för hur vår gård ska skötas.

Vi tycker att närodlat är bra, därför är grisarnas foder grundat på vår egenodlade säd. Vi använder oss av markkartering för att försäkra oss om att våra åkrar får precis rätt mängd näring, på så sätt undviker vi övergödning men utarmar inte jorden. När spannmålet skördats genomgår det en analys för att påvisa eventuella brister i näringsämnen, vilka sedan åtgärdas innan det används som foder till grisarna.

Norrgårdsmodellen

Norrgårdsmodellen går ut på att våra grisar ska ha det så bra som möjligt och en stor del av modellen grundas i vårt sätt att utfodra djuren.

På många gårdar sköts utfodringen automatiskt ungefär två gånger om dagen. Maten kommer då via ventiler ner i rör som mynnar i tråg där djuren kan äta. Detta leder dock till en stressig miljö då grisarna, som är ytterst kloka djur, lär sig när maten kommer. Det innebär att när de första djuren får mat hör de andra ventilen och börjar trängas för att vara längst fram när deras ventil öppnas.

På Norrgården har grisarna fri tillgång till mat och vatten, så den stress som normalt uppkommer på daglig basis finns inte för våra grisar.

Våra grisar äter Norrgårdens
egenodlade och kontrollerade säd.

Egen matproduktion
Grisar
Grisar